Alle samlinger
Priser og betaling
Er prisene faste eller vil de variere med f.eks renteøkning?
Er prisene faste eller vil de variere med f.eks renteøkning?
Gunnar avatar
Skrevet av Gunnar
Oppdatert over en uke siden

På samme måte som leasing er våre biler finansiert og prisene følger derfor rentemarkedet. Når det er sagt vil vi alltid shoppe de beste prisene og flytter om nødvendig finansieringen dit vi finner de beste prisene. Vi er alltid på kundens side.
Ved eventuelle prisendringer er vi i imove forpliktet til å gi en advarsel om eventuell prisendring minst 30 dager før

Svarte dette på spørsmålet?