Alle samlinger
Priser og betaling
Hvordan betaler jeg bompenger og parkering?
Hvordan betaler jeg bompenger og parkering?
Gunnar avatar
Skrevet av Gunnar
Oppdatert over en uke siden

Parkering er du selv ansvarlig for å betale. Vi anbefaler alle å registrere seg fortløpende hos leverandører av parkeringløsninger, f.eks Sesam Sesam, Onepark osv. Skulle det oppstå behov for viderefakturering fra oss kan dette medføre tilleggsgebyr.

Autopass passeringer har vi integrert og vil automatisk legges på månedsprisen til ditt abonnement hver måned.
Om du ønsker å lese mer om dette kan du sjekke her: https://intercom.help/imove-faq/nb/articles/3336228-hva-menes-med-automatisk-autopass

Svarte dette på spørsmålet?