I utgangspunktet ikke, ønsker du å gjøre dette må du i så fall betale dette selv og sørge for at du oppbevarer bilens originalhjul på en forskriftsmessig måte. Du er også ansvarlig for at hjulene du monterer ikke bryter med produsentens garantivilkår eller vegtrafikklovens bestemmelser. I motsatt fall kan du bli stilt ansvarlig for eventuelle følgefeil som ellers ville vært dekket av f.eks garanti.

Når du returnerer bilen tilbake til imove må dette skje på bilens originalhjul. 

Fant du svaret?