Alle våre biler kommer med tilbakeleveringsforsikring fra Tryg. Dette sikrer deg som kunde forutsigbarhet slik at du ikke skal oppleve økonomiske overraskelser når bilen returneres. Dette fristiller deg selvfølgelig ikke for alt ansvar. Vi ønsker at alle våre kunder behandler bilene med respekt, akkurat som du ville gjort om bilen var din egen.

For å hjelpe deg som kunde og oss som leverandør er det satt en felles standard i norsk bilbransje for hva som regnes for å være normal og unormal slitasje på en bil ved f.eks tilbakelevering eller abonnement, leasing eller utleie. Normal slitasje defineres som slitasje som må kunne forventes etter en gitt alder og kjørelengde, mens unormal slitasje er det motsatte.

Slitasje på eksteriør:

Med eksteriør på en bil menes lakk, speil, ruter, lykter og lignende. Følgende skader regnes som unormal slitasje på eksteriør:

 • Lett synlige riper som må lakkeres og som ikke kan poleres bort

 • Riper som har skadet lakk gjennom til metall og/eller hvor rust er synlig

 • Frontruteskade med steinsprut eller riper, som medfører at ruten må repareres eller skiftes

 • Skade på frontlysglass, blinklysglass, bremselysglass, eventuelt kurvetåkeysglass

 • Bulker som er lett synlig på 1-1,5 meters avstand- oppskrapinger på støtfanger og/eller deformasjon av støtfangere vurderes skjønnsmessig


Slitasje på interiør:

Med interiør i en bil menes innventar. Følgende slitasje på interiør regnes som unormal slitasje:

 • Hull i dashbord etter mobiltelefonholder, navigasjonsutstyr eller lignende montert utstyr

 • Revner eller hull i setetrekk og tepper

 • Rifter eller hulll på paneler. Eksempelvis dør- og bagasjeromspaneler

 • Skader i taktrekk

 • Skitne sete- eller taktrekk som ikke kan rengjøres på vanlig måte, og som må renses eller skiftes

 • Skader på sikkerhetsbelter eller beltenes festeanordning

 • Lukt som ikke lar seg fjerne uten en omfattende rensing av interiøret (røyk, hund o.l.)

Fant du svaret?