Alle bilene fra imove er forsikret i Tryg Forsikring, og kostnadene er inkludert i imove abonnementet. Det er en forsikring som både dekker ansvar for skade ved bilens bruk, skade på bilen samt ved tyveri og underslag. Forsikringen dekker også veihjelp i Norge samt at du er forsikret mot småriper og småbulker ved tilbakelevering. 

 

Hva inkluderer imove sin forsikring?

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker personskade og skade du påfører andre eller deres ting. Den dekker ikke skade på egen bil.

 

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skader på egen bil ved kollisjon, utforkjøring og hærverk. I tillegg dekker forsikringen skader på bilen ved brann, tyveri, skader på bilrute og redning/veihjelp.

 

Tryg Veihjelp

Tryg Veihjelp gir deg assistanse ved uhell eller uforutsett driftsstopp, for eksempel ved starthjelp, skift av hjul, åpning av bildør, fritrekking ved fastkjøring eller utbringing av drivstoff på nedbrudstedet. Kan ikke utbedringen skje på stedet og kan ikke bilen fortsette av egen kraft, så hjelper vi i form av berging eller transport. Transporten av bilen skjer alltid til nærmeste verksted som kan reparere bilen. Tryg Veihjelp dekker Norge samt Europa. Telefonnummeret til Tryg Veihjelp er 06000.

Praktiske opplysninger

Fastmontert tilbehør og ekstrautstyr tilhørende bilen er dekket med opptil 20 000 kroner.

For ansvar- og kaskoskader er det en egenandel på 5000 kroner pr. skade. Skjer det både en ansvars- og kaskoskade ved den samme hendelse, beregnes egenandel som for én skade. Egenandel for redning er 500 kroner.

 

Ved skade

Når du har vært ute for en skade er det viktig at du får de opplys­ninger som skal brukes til behandling av skaden. Vi trenger følgende opplysninger om de involverte: bilenes registreringsnummer, de involvertes navn, telefonnummer og adresse, samt vitners navn, telefonnummer og adresse. Det er også en god idé å ta bilder av skaden og skadestedet som dokumentasjon for omfanget og forløpet. Ved underslag/tyveri, forsøk på tyveri eller hærverk er det en betingelse for at få erstatning at det straks anmeldes til politiet. Du må sørge for at få en kvittering og et journalnummer for anmeldelsen. Skademeldingen kan leveres online på denne linken: https://www.tryg.no/bedrift/meld-skade/skader-paa-kjoretoy.html?cmpid=imove 

For andre spørsmål, søk videre i FAQ eller kontakt oss!

Fant du svaret?