Alle samlinger
Bilene
Samler imove bruksdata fra bilene?
Samler imove bruksdata fra bilene?
Gunnar avatar
Skrevet av Gunnar
Oppdatert over en uke siden

Alle bilene våre er utstyrt med Invers-brikker med GPS og gyrosensorer, for å hente ut flåtedata. Dataene benyttes bl.a. for å tyverisikre bilene i flåten, forstå bruken av bilene bedre og forhandle bedre flåteavtaler med bank- og forsikringspartnerne våre.

Vi må kunne dokumentere hvor bilene befinner seg og hvor langt bilene i flåten har gått, sett opp mot skadehistorikk for våre forsikringspartnere, for å kunne sikre gode forsikringsavtaler. Forsikringsselskapene har dog ikke tilgang til dataene våre og mottar bare periodiske gjennomsnittsdata.

Bruksdata på bilen er koblet mot ditt abonnement, men ikke mot hvem som faktisk benytter bilen. imove vet aldri hvem som faktisk kjører bilen.

På sikt ønsker vi å bruke disse dataene ytterligere for å forbedre tjenestene våre. Et av de viktigste formålene med imove er å fremme mer miljøvennlig atferd. For eksempel kan mobilitetsdata gi innsikt om kunder har perioder i året de kunne vært bilfri, perioder de kan dele bil med andre eller erstatte enkelte typer turer med andre mer miljøvennlige fremkomstmidler (mikro, kollektiv osv.).

Ved å bli kunde hos imove må du eksplisitt samtykke til å dele dine koblede bruker- og mobilitetsdata med oss.

Svarte dette på spørsmålet?