Alle samlinger
Bilene
Hva påvirker bilens rekkevidde?
Hva påvirker bilens rekkevidde?

Ett av de store spørsmålene mange ferske elbil-eiere har, er hvordan rekkevidden vil påvirkes gjennom et kaldt vinterhalvår?

Vito Miracco avatar
Skrevet av Vito Miracco
Oppdatert over en uke siden

Elbilene får utvilsomt stadig bedre rekkevidde, og antallet modeller med høy rekkevidde blir stadig flere. Parallelt med at bilene i seg selv har blitt bedre, har også antallet ladestasjoner langs norske veier blitt langt flere. Det rent rasjonelle grunnlaget for rekkeviddeangst er derfor i stor grad borte for hele landet, selv om det er selvsagt er lurt å ha en destinasjonslader om du har en hytte langt til fjells.

Hva påvirker bilens rekkevidde?

Bilens hjerne prøver hele tiden å regne ut hvor langt bilen kan kjøre med den strømmen som er på batteriet. Forventet kjørelengde vises i bilens display. Dette displayet blir av mange kalt GOM eller Guess-O-Meter, da det er bilen som gjetter på hvor langt bilen vil kunne kjøre med strømmen som er igjen i batteriet. Elbilen tar vanligvis utgangspunkt i hvor høyt strømforbruk bilen har hatt de siste kilometerne, og regner ut hvor langt bilen vil kjøre med et tilsvarende forbruk og kjøremønster fremover. Kjører du opp en fjelltopp vil bilen med andre ord vise en kortere rekkevidde, enn hvis du har kjørt ned fra samme fjelltopp og befinner deg i dalbunnen.

Luftmotstand

I en elbil har vi ikke spillvarme fra motoren som vi kan bruke til å varme opp kupeen. Vi er dermed avhengig av å bruke energi fra fremdriftsbatteriet til å varme opp kupeen. Når kupeen er varm vil bilen derimot bruke relativt lite energi på å holde kupeen varm. Kjører vi korte turer om vinteren vil vi dermed bruke mye energi på å stadig varme opp en kald bil, noe som går utover strømforbruket og dermed rekkevidden

Slik får du bedre elbil-rekkevidden om vinteren

En av de store spørsmålene mange ferske elbil-eiere har, er hvordan rekkevidden vil påvirkes gjennom en kaldt vinterhalvår. I likhet med en fossil bil blir også elbilene påvirket av at vinterværet gjerne gir høyere motstand mot underlaget, og dermed høyere drivstofforbruk.


Elbiler går helt opptil 30%* kortere på vinterstid i Norge. I gjennomsnitt går de 18,5 % kortere i forhold til oppgitt rekkevidde om vinteren, ifølge NAF rekkeviddetest vinter 2020.

Heldigvis er det noe du med et par tiltak kan gjøre mye med

For det første har flere tester vist at det faktiske rekkevidde-tapet av kulde er relativt lite, og med kort vei mellom ladestasjonene vil det i praksis ha lite og si. Et rekkevidde-tap skyldes at temperaturen i batteriet er lavt, og så snart du begynner å bruke batteriet vil det bli varmere av seg selv.

.

Elbil-batteriene har nemlig den egenskapen at de varmer seg selv både når de brukes, og når de lades. Et triks for deg som skal ut på tur i vinterkulden er derfor å lade bilen så nært opptil tidspunktet du skal bruke bilen. Da vil batteriet allerede være varmt etter ladningen, og ligge på et mer effektive punkt når du begynner å kjøre.

Et annet triks du kan teste for å øke rekkevidden i vinterkulden, er å sjekke dekkene. Pass på at de har riktig lufttrykk.

Kilder:

Svarte dette på spørsmålet?