Alle samlinger
Priser og betaling
Tilleggsgebyrer og tjenester
Tilleggsgebyrer og tjenester
Vito Miracco avatar
Skrevet av Vito Miracco
Oppdatert over en uke siden

Tilleggsgebyrer og tjenester

Kunden forplikter seg å gjøre seg kjent med betingelser og satser for tilleggsgebyrer som er beskrevet nedenfor. Alle priser er inkludert merverdiavgift dersom annet ikke er angitt. Gebyrene vil trekkes automatisk fra Kundens betalingskort slik dette er beskrevet i punkt 11.1.

Generelt:

1. Administrasjonsgebyr kr 275

For henvendelser der imove belastes med administrasjon og utlegg for kostnader som er et resultat av Kundens bruk av kjøretøy.

2. Bøter knyttet til ulovlig bruk av kjøretøyet: faktisk kost + administrasjonsgebyr

Inkluderer parkeringsbøter, fartsbøter etc.

3. Parkering: Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

Kunden er selv ansvarlig for å betale parkering for kjøretøy også ved steder med automatisk innlesning av kjøretøy. Dersom faktura for parkering sendes til imove vil denne kostnaden viderefaktureres Kunden, i tillegg til adm. gebyr.

4. Bompenger: Faktisk kostnad

Alle kjøretøy meldes inn i kollektiv rammeavtale hos Flyt med til enhver tid gjeldende antall maks passeringer (antall) og volumrabatt. Det må påregnes et visst etterslep i disse transaksjonene, særlig ved kjøring i utlandet. Bompasseringer for ekstrabil belastes samme betalingskort som hovedabonnement, uten administrasjonsgebyr og MVA.

5. Manglende oppmøte til avtalt tidspunkt for utlevering/tilbakelevering kr. 500

Dersom Kunden ikke møter opp innen 30 minutter etter avtalt tidspunkt for utlevering/tilbakelevering av kjøretøy.

6. Priser for kjøring utenfor Skandinavia

abonnementspris 0 - 6 000: 2 kroner pr kilometer

abonnementspris 6 000 - 9 000: 3 kroner pr kilometer

abonnementspris 9 000 og over: 4 kroner pr kilometer

7. Manglende varsling for bruk i utlandet

Kr 3 000 + 2 kroner pr kilometer

8. Unnlatt varsling til imove dersom kjøretøyet varsler service eller andre varsellamper lyser

Faktisk kostnad, ved for eksempel tap av garanti.

9. Kostnad ved borttauing

Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

10. Henting av kjøretøyet som følge av borttauing eller mislighold/inndrivelse

Kr 2000 + gebyr for borttauing og eventuell lagringskostnad

11. Egenandeler

Se egne forsikringsvilkår. Dette inkluderer skade, veihjelp, brann etc.

12. Bruk av bil i næring uten imoves samtykke: kr 15 000

Som følge av brudd på vilkår i punkt 8.4 (3).

13. Mislighold av abonnement som fører til kansellering: 3000 gebyr + faktisk kostnad.

I de tilfeller Kunden bryter våre vilkår og imove er nødt til å kansellere abonnement og innkreve bilen.

14. Ekspresslevering: kr 350

Dersom Kunden ønsker hurtig utlevering av bil f.eks. samme dag/dagen etter bestilling utført (mindre enn 3 dager frem i tid).

15. Manglende oppmøte til avtalt tidspunkt for hjulskift: kr 500

Ikke utført hjulskift innenfor fristen eller unormal slitasje på dekk: kr 5 000 eller faktisk kost.

16. Handling som krever utrykning fra en eller flere av imove sine ansatte, utrykning kr 2000 + kr 1000 pr medgått time. Eksempelvis levere tilbake bil ulåst, nøkkel på hjul eller annen uaktsomhet.

Ved retur av bil:

1. Retur av ikke tilstrekkelig rengjort bil utvendig og/eller innvendig: kr 1000.

2. Retur av ekstraordinær skitten eller tilgriset bil: kr 2000.

3. Ikke fylt opp strøm - min. 70 % batteri: kr 400.

4. Skade på interiør: Faktisk kostnad

Faktisk kostnad dersom skade ikke dekkes av forsikring.

5. Røyking i kjøretøy: kr 2000 eller faktisk kost

Faktisk kostnad for rens av kjøretøy.

6. Mistet ekstrautstyr/løse deler: Faktisk kostnad + administrasjonsgebyr

Dette inkluderer ladekabler, hattehylle, førstehjelpsskrin, varseltrekant, tauekrok, kompressor.

7. Tap av nøkkel: faktisk kost + kr 4 000 i behandlingsgebyr

Dersom Kunden leverer inn bil uten det antall nøkler den ble utlevert med vil Kunden bli belastet behandlingsgebyr som følge av ekstra ståtid på bilen i forbindelse med koding av nye nøkler.

8. Bil ikke levert til avtalt dag: kr 1 000 per dag[THO1]Se kommentar til pkt. 9 rett over.

Svarte dette på spørsmålet?