Instajobs är arbetsgivare vilket innebär att vi ansvarar för instajobbarens anställning och är därmed enskilt ansvariga för såväl avtal och lön, som tjänstepension och försäkringar.
Skulle du som instajobbare råka ut för en personskada är du således försäkrad via Instajobs. Vid skador under arbetstid orsakat av olycksfall i arbete, färdolycksfall eller arbetssjukdomar täcker vår försäkring exempelvis utlägg för läkarkostnader, läkemedel och sjukgymnast. 

Viktigt att poängtera är att om något sådant skulle ske så är det naturligtvis viktigt att du kontaktar oss så snart som möjligt så vi kan fylla i en arbetsskadeanmälan, samt att du sparar alla kvitton för eventuella utlägg du behöver göra i följd av skadan. 

Försäkringen täcker ej sakskador; det vill säga skador på, eller förlust av, personlig egendom.

Hittade du svaret?