För att säkerställa en trygg och bra arbetsmiljö för dig som Instajobbare vill vi att du inför varje nytt uppdrag följer upp denna checklista.

Nedan följer några påstående som du ska kunna svara JA på. Kan du inte svara JA på påståenden nedan ska du omgående kontakta oss på 08 - 12 81 31 00 så att vi kan vidta åtgärder. 

  • Jag känner mig välkommen på arbetsplaten
  • Jag har blivit presenterad för mina närmsta arbetskamrater
  • Jag vet vem jag ska vända mig till om det händer en olycka
  • Jag vet var utrymningsvägar och återsamlingsplats finns
  • Jag vet vem som kan första hjälpen
  • Jag har tillräcklig kompetens för att utföra arbetsuppgifterna
  • Jag har fått en introduktion och genomgång av eventuella risker i arbetet
  • Jag har blivit försedd med eventuellt nödvändig skyddsutrustning
Hittade du svaret?