AW Instajobs är medlem i arbetsgivarorganisationen Kompetensföretagen som har tecknat två olika kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbunden respektive LO-förbunden för att du som instajobbare alltid ska känna dig trygg när du blir anlitad för ett uppdrag i vår app. I och med medlemskapet så förbinder vi oss att följa två kollektivavtal:

  • Bemanningsavtalet för tjänstemän
  • Bemanningsavtalet för arbetare 

Bemanningsavtalet för tjänstemän reglerar samtliga anställningsvillkor för de uppdrag som faller inom tjänstemannakategorier. Det innebär bland annat ersättning för obekväm arbetstid, semesterersättning mm. 

För de uppdrag som publiceras inom våra arbetarkategorier ligger bemanningsavtalet för arbetare till grund vilket exempelvis reglerar lönesättning. För arbetare utgår lön enligt GFL, genomsnittligt förtjänstläge. Det betyder att man som instajobbare erhåller den genomsnittliga lön som de anställda hos kundföretaget med samma arbetsuppgifter har. När det kommer till exempelvis ersättning för OB (obekväm arbetstid) på arbetaruppdrag, utgår denna i enlighet med kundföretagets tillämpliga kollektivavtal. 

Hittade du svaret?