For at indberette arbejde i Intempus, skal du have oprettet minimum én Arbejdsmodel, Arbejdskategori, hvor dine Arbejdstyper kan blive placeret.

Når du har oprettet de Arbejdskategorier du skal bruge, kan du bagefter oprette de nødvendige Arbejdstyper, se her hvordan.

Start: For at se dine arbejdsmodeller (de arbejdstyper og kategorier dine medarbejdere kan indberette op), skal du trykke øverst i højre hjørne på Indstillinger og derefter: Arbejdsmodeller. 

Når du opretter en ny Intempus konto, vil der altid ligge en "Standard Arbejdsmodel", med nogle standard kategorier og arbejdstyper, som vist på billedet.

For at tilføje en ny kategori, skal du trække en blå kasse "Ny Arbejdskategori" ned i arbejdsmodellen. Det gør du ved at trykke, og holde musen nede på den blå kasse Ny Arbejdskategori og derefter trækker den således det ser sådan ud:

Tryk derefter på den nye arbejdskategori, og udfyld navn det ønskede navn på kategorien.
Hvis alle indberetninger der foretages i denne kategori skal være relateret til en sag, skal du sætte flueben i Sagsrelateret. Hvis det ydermere skal være et tillæg (f.eks. udlæg, vejrlig, skurtillæg m.m.) så sæt flueben i Tillæg.

Tryk derefter på gem. Du kan du se den nye kategori i din arbejdsmodel.

For at oprette nye arbejdstyper til denne kategori, eller flytte fra en anden kategori så se her.

Fandt du dit svar?