Har du fået en mail fra os, hvor der står at der er foretaget en ændring i din e-conomic eller Intempus aftale, der gør du går en synkroniserings fejl, eller ser du dette når du logger ind på din Intempus konto? - Så har du en synkroniseringsfejl. 

Når du har en synkroniserings fejl, gør det at Intempus og e-conomic overføre data (kunder, sager, indbretninger osv.)  meget langsomt.

Hvorfor har jeg fået en synkroniseringsfejl?
Alle synkroniseringsfejl er "menneskeskabte", det vil sige at der aktivt er foretaget en ændring i Intempus eller e-conomic, der gør at systemerne ikke kan arbejde sammen. Der kan være mange forskellige årsager til fejlen, bl.a.: 

  • Sletning / retning af en medarbejder
  • Sletning / retning af en sag / projekt
  • Sletning / retning af en kunde med data på
  • Indberetninger i et lukket regnskabsår (f.eks. en indberetning tilbage i tiden)
  • Indberetninger på lukket / spærret sager

Hvad gør jeg?
Skriv til os i chatten, her i højre side hvor du opgiver virksomhedens navn og at I har en synkroniseringsfejl. Vi kigger på dem alle hurtigst muligt, men vær forberedt på det kan tage tid at løse disse fejl. 

Hvordan løser I den?
Det gør vi typisk ved at genskabe de ændringer du har foretaget, eller data der er slettet. 

Fandt du dit svar?