Når der skal overføre andet end timer og varer fra Intempus til e-conomic m. projektstyring, skal I oprette og redigere en "Arbejdstype" inde under "Arbejdsmodeller".

I dette eksempel vil vi oprette et skurtillæg, som medarbejderne kan tilføje til deres timeindberetning.

1. Klik dig først ind på "Indstillinger" og "Arbejdsmodeller" oppe i højre hjørne.

2. Træk en ny "Arbejdskategori" fra toppen af siden ned i den relevante "Arbejdsmodel".

3. Klik på din nye "Arbejdskategori", indtast navn (i vores eksempel "4. Tillæg og udlæg"), sæt flueben ved "Tillæg" og klik "Gem".

 

4. Træk nu en "Ny arbejdstype" fra toppen af siden ned i den nye "Arbejdskategori".

5.  Der åbnes nedenstående vindue, hvor du i første omgang kun skal vælge enhed i drop down-menuen "Enhed". I vores tilfælde vælger vi "Styk".

Klik nu på "Opret" og vinduet lukkes. 

 

6. Klik nu på din nyoprettede arbejdstype, der stadig hedder "Ny arbejdstype" - nu skal du nemlig redigere den.

7. Når du har klikket på den, åbnes nedenstående vindue, hvor vi indtaster følgende:

  • I "Navn" skriver vi i vores eksempel herunder "Skurtillæg".
  • I "Enhed" valgte vi jo ved oprettelsen "Styk" (i pkt. 5 herover).
  • I "Stykpris" skriver vi et 200.
  • I "Omkostningstype" vælger vi "6. Skurpenge" i dropdown-menuen (Denne skal være oprettet i e-conomic)
  • I "Konto" vælger vi kontoen "6835: Skyldige medarbejderudlæg" i dropdown-menuen (Denne skal være oprettet i e-conomic). 

Klik til sidst på "Gem".

8. Nu kan medarbejderne tilføje tillægget "Skurtillæg" til deres timeindberetninger i telefon-appen. Det foregår således:

9. Inde i administrationen ser man nu den indsendte indberetning til godkendelse.

Fandt du dit svar?