Du kan som administrator godkende medarbejdernes timer. Når du godkender timerne, kan hverken du eller medarbejderen længere redigere i dem.

Sådan gør du:

1. Log ind på Intempus administrationen

2. Tryk på fanen Godkendelse øverst i den sorte menu. Det blå tal indikerer, hvor mange indberetninger der afventer godkendelse. 

3. Vælg derefter, hvilke indberetninger du vil godkende, ved at give dem et flueben yderst til højre. NB: Hvis du vil redigere indberetningen, så skal du trykke på den og derefter foretage ændringen.

4. Tryk på den grønne knap: Godkend Valgte nederst på siden (du skal muligvis rulle ned)

5. Indberetningerne er nu godkendt og ligger i Rapporter.

Fandt du dit svar?