I Intempus kan du indberette din kørsel og sørge for, at du får kilometerpenge og holder regnskab med din kørsel. For at kunne indberette kørsel skal arbejdstypen kørsel (valgfrit navn) være oprettet i Intempus-administrationen under arbejdsmodeller. Se her hvordan. Husk at sætte det til enheden KM (kilometer). 

Når det er gjort, kan medarbejderene i appen indberette deres kørsel ved at indtaste start- og slutposition. Se her hvordan.
Her udregner appen selv, hvor mange kilometer der er mellem de to destinationer. 

Eventuelle spørgsmål, du måtte have:

Spørgsmål 1: Hvordan beregnes kilometerantallet?

Svar: Intempus benytter Google Maps til beregning af afstand.

Google Maps bruger en beregningsmetode ved ruteplanlægning, der altid går efter den hurtigste tur - ikke den korteste.

Da Google Maps dynamisk bliver opdateret, kan man opleve, at appen angiver forskellige ruter på kørsel mellem de to samme adresser, hvis nu f.eks. der er opstået vejarbejde, kødannelse eller andet, siden ruten senest blev kørt.

Ønsker du, at jeres firmas Intempus-konto skal tage den korteste rute, så kontakt os i chatten.

Spørgsmål 2: Hvordan kan jeg se GPS koordinater og et kort over deres kørsel?
Det kan du i administrationen ved at følge denne guide (se punkt 2).
Indberetningen vil se således ud i administrationen: 

Spørgsmål 3: Kan der lægges standardadresser ind i appen?
Svar: Ja, det kan der godt. Hvis du har udfyldt den korrekte adresse på enten kunden eller sagen, kan medarbejderen bruge disse til at køre efter. Ønsker du yderligere, at de f.eks. nemt kan trykke på "Hjem" under "Andre adresser", og så kommer adressen på firmaet frem, kan du kontakte os i chatten.  

Spørgsmål 4: Kan systemet fratrække et kilometerantal ved overførsel til lønsystemet?
Svar: Ja, det kan det godt. Vi kan opsætte særregler for kørselsindberetninger, således at de indrapporterede kørte kilometer bliver justeret før overførsel til et integreret lønsystem - hvis nu f.eks. der ikke skal refunderes kilometerpenge for de første 10 kørte kilometer.

Fandt du dit svar?