Spring videre til hovedindholdet
Ugentlig indberetning
Marina Overbye avatar
Skrevet af Marina Overbye
Opdateret over en uge siden

Du kan som administrator indberette for en hel uge ad gangen for en medarbejder. På denne måde kan du nemt og hurtigt indberette for en medarbejder, hvis vedkommende fx skal have indberettet fravær, eller hvis medarbejderen har glemt at indberette.

Det er en ny funktion, der skal tilføjes for jer. Hvis du ønsker denne funktion, skal du blot tage fat i supporten via chatten, på mailen support@intempus.dk eller på telefonnummeret 26 390 400.

Når du har fået aktiveret Ugentlig indberetning, kan du følge nedenstående trin for at oprette en hel uges indberetninger på én gang:

  • Gå til Indberetninger

  • Tryk på plusset nede i højre hjørne, hvor du skal vælge “Ugentlig indberetning”

  • I det nye vindue der kommer frem, skal du finde den medarbejder, du vil lave indberetningerne for. Det gør du ved at klikke på Medarbejdernavn.

  • Efterfølgende skal du vælge den uge indberetningerne skal laves på. Det gør du ved at vælge uge oppe i højre side af vinduet.

  • Nu skal du så vælge den arbejdskategori, du vil indberette under. Det kan for eksempel være: Kundearbejde, Intern tid eller Fravær

  • Hvis den valgte arbejdskategori er projektrelateret, skal du også vælge, hvilket projekt indberetningerne skal være på. Det gør du ved at klikke på “Tilføj projekt”.

  • Dernæst skal du vælge den aktivitet, medarbejdernes indberetninger skal være på. Det gør du ved at klikke på pilen i feltet “Aktivitet”.

  • Nu skal du vælge den dag, indberetningen skal blive dannet på. Her skal du klikke i feltet ud for dagen og vælge antal af timer og evt. pause og bemærkning på indberetningen.

  • Når du har udfyldt de dage indberetningerne skal være på, kan du i bunden af vinduet se det samlede antal af timer og antallet af timer per dag.

  • Til sidst skal du klikke på Gem

Hvis medarbejderne i forvejen har indberettet noget i den pågældende uge, vil man også kunne se disse indberetninger under Ugentlig indberetning.

Obs: Når du har valgt aktivitet og dag for indberetningen, vil den blive låst. Hvis du er kommet til at vælge en forkert aktivitet, vil du være nødt til at klikke på skraldespanden for at slette den valgte aktivitet på indberetningen. Hvis det i stedet er tidspunktet, du har valgt forkert, skal du blot klikke i feltet under dagen igen, hvor du vil få lov til at ændre tidspunktet på indberetningen.


Se en gennemgang af funktionen her, hvor Intempus' CEO, Christophe, viser, hvordan funktionen fungerer.

Besvarede dette dit spørgsmål?