Dankzij Jungo kun je investeren in specifieke Nederlandse hypotheken. Dit is geweldig, maar een investering waarbij het rendement afhankelijk is van een specifieke hypotheek brengt ook een risico met zich mee: het 1-op-1 risico van crowdfunding. Gemiddeld genomen zijn Nederlandse hypotheken relatief veilig. Daar heb je echter niets aan als nu nét de hypotheek waar jouw obligaties aan zijn gekoppeld, in de problemen komt.

De oplossing is het spreiden van je investering over veel verschillende campagnes. Uit ervaring blijkt alleen dat de meeste mensen, ondanks de beste bedoelingen, toch te weinig spreiden. Als eerste partij in Nederland biedt Jungo daarom een vangnet (de investeringsbeschermer), die het 1-op-1 risico van crowdfunding beperkt. Zo maken we het investeren weer net een stapje veiliger.

Wat is de investeringsbeschermer?

De investeringsbeschermer is een spaarpot die door Stichting Jungo Crowd wordt opgebouwd. Wanneer er een betalingsprobleem ontstaat bij een huizenkoper, wordt de rente en aflossing aan de obligatiehouders doorbetaald vanuit de investeringsbeschermer, zolang daarvoor voldoende saldo is.

 Hoe dat precies werkt, lees je in het informatiememorandum. Deze vind je hier: htttps://www.jungo.nl/over-ons/documenten/.  

Wanneer er een betalingsprobleem bij de huizenkoper ontstaat, wordt de betaling van de rente en aflossing aan de investeerders doorbetaald vanuit de Investeringsbeschermer, zolang er voldoende geld in zit.

Hoe werkt de Investeringsbeschermer?

Van de rente die op de hypotheken wordt betaald, wordt een klein deel niet door Stichting Jungo Crowd aan Jungo betaald maar op een aparte rekening gezet en toegevoegd aan het vermogen van Stichting Jungo Crowd. Dit is gelijk aan 0,25% (op jaarbasis) over de hoofdsom van de uitstaande obligaties. Zolang Jungo niet alle obligaties heeft afgelost, mag het saldo op deze rekening alleen worden gebruikt om aan Jungo als extra rente te betalen, zodat voorkomen wordt dat betalingsachterstanden van de huizenkopers leiden tot verliezen bij de obligatiehouders. 

Als een huizenkoper een betaling mist (ongeacht de reden), dan zou normaal gesproken de obligatiehouder niet uitbetaald krijgen. De rente en aflossingen op die obligaties zijn immers afhankelijk van de betalingen op de daaraan gekoppelde hypotheek. Jungo investeringsbeschermer krijgt dan extra rente van Stichting Jungo Crowd en voldoet daarmee de rente en hoofdsom verplichtingen op de obligaties. De obligatiehouder ontvangt dus gewoon zijn rente en aflossing. Ook wanneer er sprake is van een te lage verkoopopbrengst van de woning, moet Stichting Jungo Crowd de investeringsbeschermer aanwenden zodat Jungo de betreffende obligatiehouders kan aflossen.

Wij streven ernaar om de achterstallige betalingen zo snel mogelijk weer te herstellen, en gaan actief op zoek naar passende oplossingen met de huizenkoper. Als de huizenkoper de achterstallige betaling(en) inloopt, voegt Stichting Jungo Crowd deze bedragen weer toe aan de investeringsbeschermer. 

Betaalt de investeringsbeschermer altijd uit?

Uiteindelijk geldt: Op is op. Zolang de investeringsbeschermer voldoende saldo heeft, moet Stichting Jungo Crowd dit aan Jungo voldoen. Het doel is om alle verliezen volledig te kunnen compenseren. Wij evalueren daarom regelmatig of de buffer voldoende is om de verwachte verliezen op te vangen. Het is echter geen garantie.

Als er niet uitbetaald kan worden door de investeringsbeschermer, wordt de rente niet opeisbaar. Als de huizenkoper dan alsnog betaalt, ontvangt ook de obligatiehouder alsnog zijn geld.

Hoeveel geld zit er in de investeringsbeschermer?

De investeringsbeschermer heeft op dit moment nog geen vermogen. Vanaf de start van Jungo gaat de beschermer vermogen opbouwen. Doordat de investeringsbeschermer van Stichting Jungo Crowd is, valt het buiten een eventueel faillissement van Jungo. Het bedrag van de investeringsbeschermer wordt ook dan alleen en volledig gebruikt voor aflossing van obligaties bij achterstanden en verliezen op de hypotheek waarin is geïnvesteerd.

We publiceren een overzicht van het aantal defaults (achterstanden) en de status van de investeringsbeschermer op onze website.

Let op: De investeringsbeschermer is bedoeld om achterstanden en verliezen op alle obligaties op te vangen. De opbouw en beschikbaarheid is niet gekoppeld aan bepaalde obligaties. Dit kan betekenen dat er geen saldo is op het moment dat de aan jouw obligaties gekoppelde hypotheek achterstand krijgt of er een verlies is.

Heb je het antwoord gevonden?