Wij maken het mogelijk voor de Crowd om te investeren in Nederlandse hypotheken. Eén doel staat daarbij voorop: Het moet een win-win situatie opleveren. De huizenkoper een voordeliger hypotheek, en de Crowd een gezond rendement. Om dat mogelijk te maken hebben we de Jungo hypotheek op een innovatieve manier opgebouwd. We leggen je hier uit hoe dat werkt.

De uitdaging: Een win-win situatie creëren

Een traditionele hypotheek loopt over het algemeen 30 jaar. Dat is voor de meeste particuliere beleggers een veel te lange tijd om geld vast te zetten. Bovendien is de rente relatief laag, bij voorbeeld ten opzichte van spaardeposito's. Dat maakt een traditionele hypotheek voor de Crowd niet aantrekkelijk om in te investeren.

Afbeelding: De aflossing van een traditionele annuïtaire hypotheek over 30 jaar.

De oplossing: Het beste van twee werelden combineren

Particuliere beleggers willen geld niet te lang vastzetten en een aantrekkelijk rendement ontvangen. Senior investeerders (zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen) hebben een veel langere beleggingshorizon en vinden een looptijd van 30 jaar acceptabel. Jungo combineert deze beide werelden in één product. Senior investeerders beleggen in het deel van de hypotheek tot 80% van de marktwaarde van de woning, de Crowd investeert in het deel daarboven via de Stichting Jungo Crowd.

Belangrijk: Crowdfunding is natuurlijk leuk, maar ook spannend! Wat als er niet (snel) genoeg wordt ingeschreven door de Crowd? Dan is er niks aan de hand. Jungo heeft afspraken met een senior investeerder gemaakt, dat zij een eventueel tekort aan crowdfunding opvullen. Zo is de huizenkoper met het tekenen van de offerte altijd zeker van zijn hypotheek. Deze investeerder heet de back-stop investeerder.

Eén hypotheek, meerdere investeerders

De huizenkoper krijgt bij Jungo één hypotheek, waarbij het hypotheekrecht de terugbetaling van de gehele hoofdsom dekt. Het geld waarmee Jungo de hypotheek verstrekt, komt van meerdere partijen: De Crowd via de Stichting Jungo Crowd, de back-stop investeerder én een senior investeerder. Iedere partij belegt in het deel dat het beste bij hem past.

Afbeelding: Aflossing van een Jungo hypotheek over 30 jaar. De eerste jaren wordt de Stichting Jungo Crowd en de back-stop als eerste afgelost (in dit voorbeeld binnen 8 jaar), daarna krijgt de senior investeerder haar deel van de hypotheek afgelost.

De institutionele belegger

Tot 80% van de marktwaarde wordt gefinancierd door een institutionele belegger. Deze partij stelt zijn geld voor 30 jaar beschikbaar en krijgt een relatief lage rente voor het beperkte risico. Als een huis (al dan niet met verlies) wordt verkocht krijgt deze partij als eerste terugbetaald van de opbrengst.

De Crowd & Back-stop investeerder

Voor de Crowd is juist het deel boven 80% van de marktwaarde qua risico-rendement verhouding interessant. Dit deel heeft een relatief korte looptijd en een hoger rendement, passend bij het hogere risico. Bovendien wordt dit deel als eerste maandelijks terugbetaald. De keerzijde van de medaille: Als een huis wordt verkocht, wordt dit deel pas afgelost nádat de senior investeerder is afgelost. 

De back-stop investeerder vult een tekort van de crowdfunding campagne op. De Crowd en back-stop investeerder hebben een gelijkwaardige positie, eventueel verlies wordt pro-rata (evenredig naar inleg) gedeeld. 

Meer informatie over de prijsopbouw en de zekerheden lees je in de onderstaande artikelen:

Hoe investeert de Crowd via Stichting Jungo Crowd?

De Crowd investeert indirect in Jungo hypotheken via obligaties die Jungo uitgeeft. De opbrengst van deze obligaties leent Jungo door aan Stichting Jungo Crowd, die daarmee een deel van de hypotheek koopt. Op deze wijze wordt, samen met het geld van de back-stop investeerder, het deel van de hypotheek boven 80% van de marktwaarde van de woning gefinancierd. De Crowd is voor betaling van rente en aflossingen op de obligaties afhankelijk van de betaling van rente en aflossingen op de gekoppelde individuele hypotheek. Het rendement op obligaties is dus afhankelijk van de van Stichting Jungo Crowd ontvangen betalingen op de gekoppelde hypotheek. 

Voor een compleet beeld van de structuur en de rechten en de plichten van Jungo en van de Crowd als eigenaar van obligaties verwijzen we naar het Informatiememorandum. 

Download deze op: https://www.jungo.nl/over-ons/documenten.

Hoe de Jungo hypotheek wordt afgelost

De investeerders hebben een afspraak gemaakt wie recht heeft op welk deel van de aflossingen op de hypotheek. De hypotheekvordering van Stichting Jungo Crowd en de back-stop investeerder worden als eerste lineair afgelost uit de maandtermijnen van de hypotheek. Nadat de hypotheekvordering van Stichting Jungo Crowd en de back-stop investeerder zijn afgelost, start de aflossing van het deel van de hypotheekvordering van de senior investeerder, die uiteindelijk na 30 jaar volledig is afgelost.

Belangrijk: Bij de verkoop van een huis is het dus precies andersom. Dan wordt juist het deel van de hypotheekvordering van de senior investeerder als eerste afgelost, en krijgen de Stichting Jungo Crowd en de back-stop investeerder daarna hun geld terug. Daarbij kan er dus een tekort zijn. Wanneer dat het geval is, krijgen de Stichting Jungo Crowd en de back-stop investeerder dus mogelijk hun nog uitstaande hypotheekvordering niet (geheel) terug. Als dat het geval is, worden de obligaties voor een gelijk deel ook niet afgelost.

Waarom is deze constructie voordeliger?

In dit artikel lees je meer over De prijsopbouw van een Jungo hypotheek en waarom deze opbouw een voordeliger hypotheek oplevert, terwijl de Crowd een gezond rendement kan maken.

Heb je het antwoord gevonden?