Om een aantrekkelijke investering voor de Crowd mogelijk te maken, maakt Jungo gebruik van meerdere investeerders. In dit artikel informeren we je over de zekerheden die je hebt als obligatiehouder. 

We raden je aan om eerst deze artikelen te lezen

De zekerheid geldt voor alle investeerders

Zoals je hebt kunnen lezen in het artikel over de constructie van een Jungo hypotheek kent een Jungo hypotheek drie investeerders: Een senior investeerder, een back-stop investeerder en de Stichting Jungo Crowd. Ieder van hen koopt een deel van een hypotheek, maar alle delen samen worden gedekt door hetzelfde zekerheidsrecht. Een Jungo hypotheek is bij verstrekken nooit meer dan 100% van de marktwaarde van de woning.

Wat is een recht van hypotheek?

Komt de lener zijn verplichtingen niet na, dan mag degene die het (zekerheids)recht van hypotheek heeft de woning gedwongen verkopen - een uitspraak van een rechter is niet nodig. Als de woning is verkocht dan wordt de houder van het zekerheidsrecht als eerste betaalt uit de opbrengst van de woning. Daarbij heeft hij voorrang op alle andere schuldeisers.

Achterstelling Stichting Jungo Crowd en back-stop investeerder

Alle investeerders worden gedekt door hetzelfde zekerheidsrecht. Ze hebben dus de zekerheid dat de hypotheek bij verstrekken nooit meer dan de marktwaarde is en hebben voorrang op alle andere schuldeisers.

De investeerders hebben onderling geen gelijkwaardige positie. De Stichting Jungo Crowd en de back-stop investeerder hebben ten opzichte van de senior investeerder het deel van de hypotheek met een (veel) kortere looptijd en een hoger rendement. Dit deel wordt als eerste afgelost uit de reguliere maandtermijnen van de hypotheek. In ruil daarvoor krijgt de senior investeerder voorrang op de opbrengst van de woning als die wordt verkocht. 

Zekerheden van de obligatiehouders

Zoals je hebt kunnen lezen in het artikel over de prijsopbouw van een Jungo hypotheek, investeren de obligatiehouders indirect in hypotheken. De rente en aflossing van de obligaties zijn gekoppeld aan een deel van een specifieke hypotheek die is gekocht door de Stichting Jungo Crowd.

De Stichting Jungo Crowd wordt gedekt door het zekerheidsrecht van de hypotheek. De obligatiehouders hebben zelf geen zekerheid die ze uit kunnen oefenen maar liften door de koppeling mee op de zekerheid van de Stichting Jungo Crowd.

Garantie van Stichting Jungo Crowd

De rente en aflossing die de Stichting Jungo Crowd ontvangt betaalt zij door aan Jungo, die daarmee de obligatiehouders aflost. Als extra zekerheid geeft de Stichting Jungo Crowd een onherroepelijke garantie dat ze de ontvangen gelden van de hypotheken direct zal betalen aan de obligatiehouders als Jungo niet meer in staat is de betalingen te verrichten, bijvoorbeeld in het geval van een faillissement.

De Jungo investeringsbeschermer

De investeringsbeschermer is een spaarpot die door Stichting Jungo Crowd wordt opgebouwd om eventuele verliezen van de obligatiehouders op te vangen. 

Lees verder op: De Jungo Investeringsbeschermer

Een voorbeeld

Jungo verstrekt een hypotheek van € 350.000 voor een woning met dezelfde markwaarde. Van dit bedrag wordt € 280.000 betaald door de senior investeerders, en de Stichting Crowd en de back-stop investeerder betalen ieder € 35.000. Alle investeerders zijn gedekt door het zekerheidsrecht.

Stel: Na 4 jaar is de uitstaande schuld nog € 315.000. Als de woning nu verkocht wordt voor € 300.000, is er een verlies van € 15.000. Dat verlies is voor rekening van de Stichting Jungo Crowd en de back-stop investeerder. De verdeling van het verlies is gelijk aan de verdeling van hun investering, in dit geval dus ieder de helft.

Heb je het antwoord gevonden?