På fergestrekninger som benytter AutoPass med skiltgjenkjenning går dette på akkurat samme måte som bompengene, helt automatisk! På strekninger som benytter autopassferje.no sin løsning har vi foreløpig ingen integrasjon. 

Fant du svaret?