Alle samlinger
AutoPass
Hva med AutoPass på ferge?
Hva med AutoPass på ferge?
Isak Areklett Norebø avatar
Skrevet av Isak Areklett Norebø
Oppdatert for over en uke siden

På fergestrekninger som benytter AutoPass med skiltgjenkjenning går dette på akkurat samme måte som bompengene, helt automatisk! På strekninger som benytter autopassferje.no sin løsning har vi foreløpig ingen integrasjon. 

Svarte dette på spørsmålet?