Som inbjuden familjemedlem kan du höja/sänka samtalsvolymen under samtal i surfplattan.

Fick du svar på din fråga?