I den nuvarande Loopeliappen finns inga ljudböcker.

Vi arbetar på att få fram en ny leverantör av ljudböcker då det blev en uppskattade funktion av våra användare under den tiden vi fick testa att erbjuda ljudböcker.

Fick du svar på din fråga?