All kommunikation sker i Loopeliappen i medlemmarnas smartphones och huvudpersonens Loopeliapp på surfplattan.

Det är endast det administrativa så som byte av profilbild, byta lösen, bjuda in som sker via ”mina sidor”.

Fick du svar på din fråga?