Huvudpersonen är den individ som familjeloopen kretsar kring.

Det kan vara en äldre familjemedlem eller en person med en funktionsutmaning, t.ex.

bristande teknisk kunskap, försämrad syn, hörsel eller motorik.

Huvudpersonen använder sig av en surfplatta, förslagsvis i ett ställ, med laddsladden i väggen alltid och uppkopplad mot internet.

Nedan kan du kolla på de olika funktioner som finns på huvudpersonens surfplatta.

Hittade du svaret?