Den som hanterar familjens Loopeliabonnemang har vi valt att kalla Organisatör. Att hantera familjeabonnemanget innebär bl.a. koppla ihop kontot med huvudpersonens surfplatta, bjuda in andra familjemedlemmar, stå för månadskostnaden.

Just nu kan organisatören bjuda in upp till fem (5) övriga medlemmar till er familjeloop.

Således kan ni vara totalt sju (7) medlemmar. En (1) huvudperson, en (1) organisatör och fem (5) övriga familjemedlemmar.

Filmen nedan beskriver rollerna i Loopeli familjen - organisatör, familjemedlem och huvudperson.

Hittade du svaret?