Den lägger du in som familjens organisatör i din Loopeliapp på mobilen när du startat kontot och kopplar ihop din smartphone med huvudpersonens surfplatta.

Inom kort kommer du kunna ändra den via ”mina sidor”

Familjemedlemmar och organisatör ser en liten bild i Loopeli appen på huvudpersonen.

Huvudpersonen ser en stor bild på varje familjemedlem på sin surfplatta. Det är denna bild som var och en lägger upp på "mina sidor2 som sin profilbild.

Hittade du svaret?