Populačná analytika a cielený mobilný marketing.

Market Locator je služba na cielený mobilný marketing a analýzu lokácie, ktorú Vám prináša Market Locator SK s.r.o. v spolupráci s Instarea a operátormi Slovak Telekom, Orange Slovensko a O2 Slovakia. Riešenie je postavené na software Crowdspector od slovenskej spoločnosti Adastra Partnering, využíva anonymizované dátové agregáty zo zbytkových dát telekomunikačného operátora a ako komunikačný kanál aktuálne ponúka cielené SMS správy. Služba teda pozostáva z dvoch komponentov – Business Intelligence komponent a komponent na cielený mobilný marketing.

Registrovať sa bezplatne môžete tu

Našli jste odpověď?