Pokiaľ máte plán služby Market Locator umožňujúci pridávať viacerých užívateľov, tak možnosť pridať či odobrať nejakého kolegu nájdete v spodnej časti stránky „Nastavenia“. Dostanete sa sem cez padačku pod menom v pravom hornom rohu obrazovky.

Pozvanie ďalšieho užívateľa

V spodnej časti stránky nastavenia máte možnosť pozvať ďalších používateľov, ktorí budú mať prístup do Market Locator pod Vašou firmou. Vyplňte ich email, príde im emailom pozvánku, keď ju potvrdia tak sa potvrdí ich registrácia. Na tomto mieste máte možnosť kolegom pozvánku aj pripomenúť.

Našli jste odpověď?