Oslovte potenciálnych zákazníkov emailom cez Market Locator

Niekedy potrebujete osloviť zákazníkov obsiahlejšou formou ako SMS. Naše SMS kampane majú vysokú údernosť a čítanosť, ale email umožňuje vizuálne zaujať a obsiahnuť širšiu informáciu. Podobne ako pri SMS umožňujeme vkladať merateľné URL linky a navyše Vám aj presne povieme koľko ľudí si email prečítalo. Pre koho je ideálna, koľko stojí a ako takúto kampaň nastaviť sa dočítate nižšie.

Kedy použiť email kampaň?

 • Komplexné ponuky, kde potrebujem vizuálne zaujať
 • Širšie portfólio, ktoré si žiada vysvetlenie
 • Potrebujem podporiť SMS kampaň ďalšou komunikačnou formou

Ako vytvoriť a nastaviť email kampaň?

 1. Vyberte oblasť na oslovenie na mape - na presné zacielenie použite vykreslovanie oblasti. V pravej strane obrazovky kliknite na malý čierny stvorec a nakreslite obdĺžnik. Kliknite v pravo na "Save"
 2. V pravom menu kliknite na vytvoriť novú kampaň
 3. Vyberte Email typ kampane a postupujte podobne ako pri klasickej kampani.
 4. Nastavte časový rozsah odosielania
 5. V jednoduchom email editore nastavte Subject emailu, nahrajte svoje logo do ľavého horného rohu, nahrajte "hero image" teda pútavý hlavný obrázok a pod tento hero image môžte pridať svoj text podobne. Môžte používať formátovanie a taktiež pridávať merateľné URL.
 6. V záložke "Rozpočet" nastavíte celkový rozpočet na celú dobu trvania kampane.
 7. Dokončite email kampaň ako pri každej inej kampani.

Špecifikácia template na mailovú kampaň

 • Obrázok ktorý sa nachádza v hlavičke (vrchný obrázok) musí mať height (výšku): 65px. a width (šírku): 0px - 450px. Ďalší obrázok musí mať width (šírku): 540px a výška je neobmedzená.
 • Minimálna cena za jeden odoslaný mail je 0.06 eur.
 • Mailové kampane sa rozposielajú v dňoch od pondelka do soboty v rozmedzí 08:00-17:00, čiže počas pracovnej doby vrátane soboty sa maily doručujú.
 • Minimálny dosah cieľovej skupiny (minimálny počet osloviteľných) na spustenie kampane je 100. Akonáhle dosah ukazuje menej ako 100 nie je možné spustiť kampaň. Upravte filtračné kritéria alebo zväčšite dosah.
 • Minimálny budget na jednu kampaň je 100 EUR bez DPH.

Našli jste odpověď?