EN version

CZ verze

Skrátenú URL vkladáte cez "padačku" pri vytváraní šablóny pre Váš mobilný marketing. Pomenovanie URL slúži iba pre Vaše účely a tretím stranám sa nezobrazuje. Nezabudnite za URL dať medzeru, aby ju vedel mobilný telefón prijímateľa interpretovať.

Pozor, ak URL linku len skopírujete z pôvodnej textácie a nevkladáte link priamo cez náš URL skracovač, linka síce bude klikateľná, ale v reporte sa Vám nezobrazí informácia s clickrate. Je dôležité, aby URL linka bola vygenerovaná v aktuálnej šablóne, ktorú idete použiť v aktuálnej kampani.

Meranie počtu kliknutí

Počet kliknutí a "click-through-rate" si môžete priebežne sledovať v kampaňovom reporte po odoslaní Vašej kampane.

Mobilný marketing v Market Locator môže obsahovať skrátenú merateľnú URL

Vlastné URL linky

Do SMS správy môžete pokojne vložiť aj svoj vlastný Link (avšak Market Locator nebude priamo v nástroji vedieť merať prekliky). Ak budete vkladať vlastnú URL tak odporúčame v tvare: www.vasalinka.sk . Pri niektorých telefónoch (ako iPhone) sa linka bez www nepodčiarkne (a nebude teda klikateľná).

Našli jste odpověď?