Päivitetty: 12.2.2021

1. Soveltamisala. Näitä ehtoja sovelletaan Turku - Valmet Automotive Express -liikenteessä, jossa on käytössä Valmet Automotiven työntekijöille räätälöidyt mobiililipputuotteet. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Valmet Automotiven työntekijöiden erityishinnoiteltuihin lipputuotteisiin.

1.1. Liikenteen järjestämisen vastuut. Tässä liikenteessä joukkoliikennelain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena toimii Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Liikenteen tilaaja on Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Liikenteen rahoituksesta vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Valmet Automotive Oy.

Mobiililippujen myyntisovelluksen tilaajana toimii Valmet Automotive Oy.

Mobiililippujen myyntisovelluksen tuottajana toimii Oy Matkahuolto Ab.

Liikennöitsijänä toimii kilpailutuksella valittu kuljetusyritys.

2. Tilaajan vastuunrajoitus. Liikenteen tilaaja ei vastaa mobiililippujen myyntisovelluksesta eikä ole velvollinen korvaamaan mahdollisten muiden sopimusyritysten toimesta koitunutta vahinkoa.

2.1. Lipputuotteiden hankinta. Lipputuotteen ostajan tulee olla Valmet Automotive Oy:n työntekijä. Lipputuotteiden käyttöoikeudesta vastaa Valmet Automotive Oy, myös muiden tehdasalueella työskentelevien yritysten työntekijöiden osalta. Valmet Automotive pidättää oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä matkustajaa erityishinnoittelun piiriin.

Lipputuotteet voi ostaa vain Matkahuollon toimittamalla Reitit ja Liput -sovelluksella. Sovelluksen voi ladata mobiililaitteeseen, jossa on joko Android tai iOS -käyttöjärjestelmä. Reitit ja Liput -sovelluksen voi ladata puhelimeen tai tablettiin Google Play -kaupasta (Android-laitteet) tai App Storesta (iOS-laitteet).

Käyttäjän tulee rekisteröityä Reitit ja Liput-sovelluksen käyttäjäksi ja luoda käyttäjätili. Rekisteröityessä asiakas sitoutuu Reitit ja Liput -sovelluksen käyttöehtoihin. Käyttöehdot löytyvät internetosoitteesta: https://www.matkahuolto.fi/matkustajat/matkahuolto-reittihaku-ja-liput-sovelluksen-kayttoehdot

Hankittavissa olevat lipputuotteet:

  • Kertalippu: Lippu on voimassa 2 tuntia valitusta alkamishetkestä. Lipulla voi matkustaa yhden yhdensuuntaisen matkan Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan ja Turun välillä.

  • 30 vrk lippu: Lippu on voimassa 30 vuorokautta valitusta alkamishetkestä. Lipulla voi matkustaa Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaan ja Turun välillä enintään 3 matkaa/päivä. Lippu on henkilökohtainen ja käyttäjällä voi olla kerrallaan vain yksi voimassaoleva 30 vrk lippu.

3. Maksut ja etuudet. Valmet Automotiven työntekijöiden lipputuotteiden hinnat on ilmoitettu Reitit ja Liput -sovelluksessa. Ilmoitetut hinnat sisältävät 10 %:n arvonlisäveron. Lippujen myynnistä ei peritä asiakkailta palvelumaksuja tai muita komissioita.

4. Lipputuotteiden käyttäminen. Lippujen käyttäminen edellyttää, että asiakas on liittynyt Reitit ja Liput -sovelluksessa Valmet Automotiven ryhmään työnantajalta saamillaan ohjeilla ja tallentanut maksuvälinetietonsa.

Voimassa oleva lippu tulee esittää aina ajoneuvoon noustessa. Asiakkaan tulee aina hyvissä ajoin varmistaa, että hän saa lippunsa näkyviin sovelluksessa. Jos asiakkaan puhelimesta on akku loppu tai sovellus ei toimi ja hän ei voi näyttää lippua, hänen on kyytiin päästäkseen ostettava normaalihintainen lippu kuljettajalta.

Mikäli voidaan osoittaa, että asiakkaalla oli voimassa oleva lippu, joka ei hänestä riippumattomasta syystä avautunut, hänelle hyvitetään kuljettajalta ostetun lipun hinta.

Sovelluksen käyttäjätili ja sillä ostetut liput ovat henkilökohtaisia ja niitä voi käyttää ainoastaan yksityisiin tarkoituksiin. Sovellusta ei saa käyttää lain vastaisiin tarkoituksiin.

Edellämainitusta syytä johtuen lipun avaamista useassa laitteessa on rajoitettu. Laitetta, jolla lippua käytetään, voi vaihtaa lipun voimassaoloaikana vain kerran. Laitteiden huollosta ja korjaustoimenpiteistä johtuen lipun voi myös vaihtaa kerran takaisin alkuperäiseen laitteeseen. Jos asiakas yrittää vaihtaa laitetta lipun voimassaoloaikana vielä kolmannen kerran, lippu lukittuu edelliselle laitteelle.

Asiakas vastaa sovelluksen ja lippujen oikeudettomasta käytöstä, mikäli se on tahallista tai aiheutunut käyttäjän huolimattomuudesta mobiililaitteen säilyttämisessä tai laitteen lukitsemisessa.

5. Tilauksen peruuttaminen. Lipun ostotapahtuma on sitova eikä sitä voi peruuttaa. Lipun peruuttaminen on mahdollista ainoastaan painavin syin, kuten esimerkiksi terveyteen liittyvissä tapauksissa. Ostotapahtuman peruminen on aina tapauskohtaista ja päätös peruuttamisesta tai maksun palauttamisesta perustuu palveluntuottajan arvioon tilanteesta.

6. Väärinkäyttötapaukset. Ostetulla lipulla voi matkustaa ainoastaan yksi henkilö eikä ostettua matkustusoikeutta voi siirtää toiselle henkilölle. Ostaessaan erityishinnoitellun Valmet Automotive Oy:n työntekijän lipputuotteen, ostaja sitoutuu noudattamaan tässä asiakirjassa mainittuja käyttöehtoja. Väärinkäyttötapauksissa henkilön oikeus matkustaa erityishinnoitetuilla lipputuotteilla voidaan perua.

7. Reklamaatiot ja selvityspyynnöt. Sovellusta koskevat reklamaatiot ja selvityspyynnöt tulee osoittaa Matkahuollolle osoitteeseen matkapalvelut.palautteet@matkahuolto.fi

Liikennettä koskevat reklamaatiot ja selvityspyynnöt tulee osoittaa liikennöitsijälle.

8. Asiakastietojen käyttöoikeus ja tietosuoja. Tässä liikenteessä rekisterinpitäjänä toimii Oy Matkahuolto Ab. Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artikloiden mukainen rekisteriseloste löytyy Matkahuollon verkkosivulta osoitteesta: https://www.matkahuolto.fi/tietosuoja

Liikenteen järjestäjillä on oikeus myynnistä ja matkustuksesta syntyvään tietoon liikenteen kehittymisen seurantaa varten sekä mahdollisten muutostarpeiden sekä väärinkäytösten havaitsemiseksi.

9. Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen. Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Ehtoja voidaan muuttaa. Jos ehtojen muutos lisää matkustajan velvollisuuksia tai vähentää hänen oikeuksiaan eikä muutos johdu lain muutoksesta tai viranomaisen päätöksestä, ilmoitetaan muutoksesta asiakkaille Reitit ja Liput-sovelluksessa ja sähköpostitse.

Löysitkö etsimäsi vastauksen?