För att tillhandahålla Matteappen behöver vi behandla vissa uppgifter på uppdrag av huvudmannen, t.ex. lärares namn, e-post och skola samt elevernas namn och deras svar i Matteappen. Vi tecknar därför PUB-avtal med alla huvudmän som är intresserade av att använda Matteappen i sin verksamhet.

Kontakta oss ifall du har fler frågor kring personuppgifter på hej@matteappen.se

Hittade du svaret?