De som fått en utbildning i tjänsten, fått arbetat med kollegor och haft ledare (både på skolan & kommunen) som står bakom satsningen -DE ÄLSKAR DEN!!!👑👑👑

Det säger i vart fall resultatet av samtliga enkätundersökningar vi gjort på uppdrag av kommunerna. Samtliga lärare säger att de sparar tid med Matteappen, varav 48% spara 2h/vecka eller mer.
På frågan "Hur sannolikt är det att du skulle du rekommendera Matteappen till en kollega?" (0-10). Får Matteappen ett snitt betyg på 8,9.

Hade du velat ha detta bekräftat?
Mejla oss på: hej@matteappen.se så sätter vi dig i kontakt med någon lärare med liknande förutsättningar i klassrummet.

Litar du inte på det utlåtandet? Ligg på din kommun och be dem göra en satsning för att lyfta matematikresultaten och ge fler ungdomar möjlighet till vidareutbildning.

Hittade du svaret?