När man som elev precis dragit igång med Matteappen kan det vara lite utmanande att få svarsytan att uppfatta vilket tecken du försöker skriva. T.ex. kan gram (g) lätt bli siffran 9. Det enklaste sättet att få det att sitta är att tänka 'skrivstil' när du skriver enheten. Men här kommer ett förtydligande.

  • Använd små bokstäver (gäller samtliga enheter)

  • Skriv bokstäverna med skrivstil - Dvs, avsluta bokstaven med en liten böj åt höger.

En annan lurig grej i svarsytan kan vara när man ska svara med både multiplikationstecknet '×' och bokstaven X. Hemligheten till att få till detta är att skriva multiplikationstecknet aningen mer fyrkantigt, medans ni skriver X större och mer avlångt.

Om du och dina elever har svårt att skriva enheter med bokstaven l, såsom l, cl, dl etc, så finns det även ett knep för att göra detta lättare och undvika att ytan tolkar det som en etta. Det du ser nedan är 0,3l (liter) även om bokstaven l kan tyckas se ut som siffran 1.

Till sist har vi att svara med upphöjda siffror, t.ex. inom geometri när eleven ska svara i kubik eller kvadrat, alternativt när ni arbetar med potenser. Eleverna skriver precis som vanligt '400cm³'.

Avslutningsvis så ska ni vara medvetna om att vi hela tiden arbetar med svarsytan för att få den mer finkänslig. Om en elev har problem att få till enheterna, då kan ni ta hjälp av enhetsknappen längst till höger i svarsytan:


Hittade du svaret?