Det finns flera anledningar att göra Bedömningsstödet i Matteappen, bland annat

För att genomföra Bedömningsstödet behöver du först skapa provet

  • Gå till fliken "Övningar"

  • Klicka på "Ny Övning" uppe till höger

  • Välj boken "Nationella resurser"

  • Välj kapitel utefter årskurs, de är uppdelade "Bedömningsstöd - ÅK 1", "Bedömningsstöd - Åk 2" och "Bedömningsstöd - Åk 3"

  • Välj vilket prov som skall genomföras, t.ex. "Åk 2 - Vårterminen - Lägre nivå"

När du klickat dig igenom dessa steg kommer du se uppgifterna. De ligger uppdelade per nivå, så du behöver bara klicka en gång för att ta med alla uppgifter i testet.

Om du skall genomföra "ÅK 2 - Vårterminen - Lägre nivå" så klickar du i rutan vid Nivå 1 så alla uppgifter markeras. I Mellannivå ligger alla uppgifter på Nivå 2 och i Högre nivå ligger uppgifterna i Nivå 3.

När du kommit så här långt skall du bestämma vem/vilka som ska få göra provet. Du kan välja ett ge de till hela klassen, en grupp elever eller till enstaka elever.

Om du är osäker på vad en grupp är och hur du skapar det, kan du läsa om det här

Glöm inte att slå på "Provläge"

OBS: Låt gärna eleverna testa någon "vanlig" övning i Matteappen innan ni gör bedömningsstödet i provläge. Då ges eleverna möjligheten att vänja sig vi Matteappen innan det är dags för det riktiga provet.

När du har skapat provövningen, kommer den ligga överst i din lista:

Provövningen har skapats

Du ser att det står "Starta prov" längst till höger.
Eleverna kan nu se övningen i sin lista, men inte gå in i den. Om de försöker gå in i provet, ser det ut såhär:

Eleven kan inte komma åt provet innan ni startat det

När ni är redo och ska dra igång, klickar du på "Starta prov"

Ni klickar på

"Starta prov" försvinner och istället står det "Stoppa"

Nu kan eleverna gå in i provet och börja räkna. Den enda skillnaden för eleverna är att de inte får någon direkt feedback, det får inte veta om de svarat rätt eller fel.
Det står istället "Tack för ditt svar"

Hur det ser ut för eleverna under provet

Rapport på resultaten:

Vill du som lärare har en rapportsammanställning för klassen samt per elev, kan du beställa det (kostnadsfritt) genom att klicka på kugghjulet till höger om övningens namn och sedan "Beställ rapport"

Här har ni ett exempel på hur sammanställningen för klassen kan komma att se ut:

Här kan ni även se den exakta rapporterna:

Klassrapport - Bedömningsstöd

Elevrapport - Bedömningsstöd

Hittade du svaret?