Sprawy

Prowadzenie spraw za pomocą aplikacji

16 artykułów w tym zbiorze
Autor: Paweł Kaźmierczak

Jak uporządkować sprawy w kancelarii?

Organizacja spraw, widok spraw
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak dodać sprawę?

Planowanie pracy, prowadzenie spraw w formie projektów do wykonania.
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak dodać zadanie?

Dzielenie spraw na kroki do wykonania.
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak zarejestrować czas pracy?

Efektywne rozliczanie się z klientami na podstawie precyzyjnej rejestracji czasu pracy.
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak dodać wydatek?

Efektywne zarządzanie kosztami ponoszonymi w ramach prowadzonej sprawy.
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Do czego służy podzakładka Historia?

Komunikacja z klientem, informowanie o postępach w sprawie
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co widzi klient w “Portalu Klienta”? Czy można przesyłać mu pliki związane z jego sprawą?

Wpisy w Portalu klienta, przesyłanie informacji dla klientów
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak można powiadomić klienta o rozprawie?

Komunikacja z klientem, informowanie o postępach w sprawie, informowanie o terminach rozpraw
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak poinformować klienta o nowym piśmie procesowym?

Udrożnienie kontaktu z klientem, łatwy przepływ danych między prawnikiem, a klientem.
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak przenieść sprawę lub zadanie do innego katalogu w strukturze drzewa?

Logistyka spraw, uporządkowywanie spraw i zadań
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co powoduje archiwizacja sprawy? Czy można przywrócić sprawę zarchiwizowaną?

Porządkowanie spraw, archiwizacja spraw
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

W jaki sposób mogę zostać poinformowany o tym, że mój współpracownik zrealizował zadanie, które mu przydzieliłem?

Monitorowanie pracy pracowników, weryfikacja zadań wykonywanych przez pracowników
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Co oznacza pole “Prowadzący sprawę”, a co pole “Członkowie zespołu” i do czego są one potrzebne w podjęciu dalszych kroków w aplikacji Sprawy w ramach prowadzenia projektów?

Różnice między Prowadzącym sprawę, a członkami zespołu.
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak ustawić domyślnych obserwatorów zadania / domyślne kalendarze do zadań?

Personalizacja spraw, automatyzacja pracy
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Gdzie można ustawić automatyczną numerację spraw?

Numerowanie spraw, ewidencjonowanie prowadzonych spraw
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jak posortować zadania, aby na samej górze znajdowały się te, których termin wykonania upływa dzisiaj?

Sortowanie zadań, ustawianie kolejności zadań wg terminów wykonania
Autor: Paweł Kaźmierczak
Zaktualizowano ponad tydzień temu