Alle samlinger
Elpriser
Hvilke afgifter betaler jeg?
Hvilke afgifter betaler jeg?
Philip Engberg avatar
Skrevet af Philip Engberg
Opdateret over en uge siden

De fleste private forbrugere i Danmark betaler

  • Moms

  • Elafgift

  • Nettariffer

oveni selve spotprisen.

Moms og elafgift går til staten og er ens for alle, mens tariffer betales til dit netselskab til vedligehold af elnettet og varierer meget fra husstand til husstand, afhængigt af hvor i landet du bor, hvilken målerinstallation du har mv.

Nogle husstande kan trække elafgiften fra på dele af forbruget, hvis de fx har elvarme eller elbil.


Hvor meget betaler man i elafgift?

Den danske stat har i 2022 ændret satsen for elafgift adskillige gange. I Min Strøm, kan du hele tiden følge med i den historiske og fremtidige elafgiftsats under Profil > Prisindstillinger > Elafgift:

Besvarede dette dit spørgsmål?