Để xem được các khách hàng hôm nay mình đã đi viếng thăm:
 - Từ điện thoại bạn vào "Báo cáo" > Viếng thăm khách hàng >  “ĐÃ VIẾNG THĂM” 

  • Bạn có thể sử dụng bộ lọc thời gian để xem được các khách hàng trong thời gian nhất định. Bộ lọc thời gian gồm có: hôm nay, hôm qua, hôm kia, tuần này.

Video hướng dẫn 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?