Nguyên nhân:

  • Trên máy điện thoại đang sử dụng nhiều tài khoản Google.

  • Tài khoản đã bị thay đổi mật khẩu.

  • Trường hợp này cần kiểm tra thông tin tài khoản Gmail.

Khắc phục 1:  

  • Xóa các tài khoản không sử dụng, chỉ sử dụng tài khoản chính để ứng dụng dịch vụ của Google play cập nhật.

Khắc phục 2: 

  • Có thông báo MobiWork sẽ không hoạt động nếu bạn không bật dịch vụ của google play –> nhấp vào “bật/ kích hoạt”

  • Nếu bạn nhận được thông báo “Ứng dụng này không chạy trừ khi bạn cập nhật dịch vụ của Google play” > điều đó có nghĩa dịch vụ Google play của bạn quá cũ, bạn cần cập nhật nó lên phiên bản mới hơn. Để thực hiện điều này, bạn làm theo thao tác sau: Vào Quản lý ứng dụng > Tìm đến “Dịch vụ của Google Play” > Tắt và Uninstall cài đặt cập nhật (nếu có) sau đó Bật lại. Google sẽ xóa toàn bộ dữ liệu của phiên trước. Tiếp tục bật lại dịch vụ, lúc này Google yêu cầu đăng nhập vào một “Tài khoản sao lưu” (backup). Nhập Google Account chính và làm các bước tiếp theo hướng dẫn. Bật lại Mobiwork sẽ thấy sử dụng bình thường

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?