Trường hợp 1: Nếu bạn đã đăng nhập vào phần mềm mà nhân viên chỉ cần thao tác check in điểm bán và đặt đơn thì không cần 3G/4G/Wifi.
Tuy nhiên, khi sử dụng phần mềm mà không có 3G/4G/Wifi thì dữ liệu sẽ lưu vào bộ nhớ của điện thoại , khi bộ nhớ đầy hoặc chúng ta thực hiện các thao tác xóa bộ nhớ thì sẽ dẫn đến mất dữ liệu.
Vì vậy chúng ta nên sử dụng 3G/4G/Wifi đồng bộ dữ liệu lên càng sớm càng tốt để hạn chế tối đa các trường hợp mất dữ liệu .

Trường hợp 2: Nếu lần đầu đăng nhập và đồng bộ toàn bộ dữ liệu, mình cần phải có 3G/4G/Wifi. 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?