Nguyên nhân 1: Có thể bạn đã chọn nhầm tuyến, các tuyến theo ngày thì đến ngày nào sẽ tự động hiện lên.
Khắc phục: Bạn cần thực hiện lọc tuyến bằng sử dụng bộ lọc khách hàng.

Nguyên nhân 2: Lọc tuyến bán hàng rồi nhưng chưa bấm Tìm kiếm.
Khắc phục: Bạn click lọc xong bấm Tìm kiếm.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?