Nguyên nhân:

1. Máy hiện không bắt được tín hiệu GPS.

2. Khách hàng tạo mới trên mobile nhưng đồng bộ.

3. Khách hàng đã bị xóa khỏi tuyến của nhân viên nhưng vẫn hiển thị do chưa đồng bộ được dữ liệu mới.

Khắc phục:

  • Nếu do nguyên nhân 1: Mở lại GPS > di chuyển vị trí thông thoáng hơn > Bật chế độ máy bay trong 1 phút sau đó tắt đi và sử dụng GPS bình thường.

  • Nếu do nguyên nhân 2: Yêu cầu bật 3G, WIFI và đồng bộ dữ liệu.

  • Nếu do nguyên nhân 3: Thông báo đến nhân viên, liên hệ quản trị để thêm khách hàng vào tuyến.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?