Nguyên nhân: Do bộ nhớ trống trên máy còn quá ít (dưới 1 GB, lỗi chủ yếu xảy ra đối với máy android OS version <6.0)

Khắc phục: Giải phóng dung lượng bộ nhớ bằng cách vào cài đặt > Lưu trữ/Bộ nhớ, xóa các dữ liệu bộ nhớ đệm, bộ nhớ rác tích tụ lâu ngày chiếm dụng bộ nhớ, các loại dữ liệu không dùng và các ứng dụng không cần thiết… đóng MobiWork và mở lại

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?