Nguyên nhân 1: Do bộ nhớ trống còn quá ít dung lượng.
Khắc phục: Giải phóng dung lượng bộ nhớ bằng cách vào cài đặt > ứng dụng Mobiwork > Lưu trữ/Bộ nhớ, xóa các dữ liệu bộ nhớ đệm, bộ nhớ rác tích tụ lâu ngày chiếm dụng bộ nhớ, các loại dữ liệu không dùng và các ứng dụng không cần thiết… đóng ứng dụng MobiWork và mở lại.

Nguyên nhân 2: Do dữ liệu trong ứng dụng bị lỗi.
Khắc phục: Xóa dữ liệu ứng dụng bằng cách vào Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng tìm ứng dụng MobiWork > Bộ nhớ > Xóa dữ liệu. Sau đó quay lại để vào mục Quyền,cho phép các quyền ứng dụng. Cuối cùng là đăng nhập lại ứng dụng MobiWork.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?