Nguyên nhân: Do dữ liệu trong ứng dụng bị lỗi.

Khắc phục: Xóa dữ liệu ứng dụng bằng cách vào Cài đặt trên mobile > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng: tìm ứng dụng MobiWork > Bộ nhớ > Xóa dữ liệu. Sau đó quay lại để vào mục Quyền cho phép các quyền ứng dụng. Cuối cùng là đăng nhập lại ứng dụng MobiWork.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?