Khắc phục: Vào nút cài đặt của ứng dụng (hình bánh răng ở góc trái màn hình ứng dụng) > chọn xóa dữ liệu offline, sau đó quay lại trang chủ và đồng bộ lại dữ liệu. Trở về viếng thăm để đặt đơn hàng như bình thường.
Nếu thực hiện như trên mà chưa khắc phục được vấn đề thì bạn hãy thoát ra và đăng nhập lại tài khoản, việc đặt đơn hàng sẽ trở lại như bình thường.

Video hướng dẫn 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?