Bạn vào báo cáo > viếng thăm khách hàng > xem khách hàng đã viếng thăm hoặc chưa viếng thăm bằng cách vào mục “ĐÃ VIẾNG THĂM” hoặc “CHƯA VIẾNG THĂM”.

Bạn có thể sử dụng bộ lọc thời gian để xem được các khách hàng trong thời gian nhất định. Bộ lọc thời gian gồm có: hôm nay, hôm qua, hôm kia, tuần này.

Video hướng dẫn 

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?