Nguyên nhân: Do chưa cấu hình thời gian hiệu lực mật khẩu của đơn vị công ty trên thông tin tổ chức

Khắc phục: Báo với Admin để cài đặt hiệu lực mật khẩu trong cây đơn vị

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?