Nguyên nhân: tính năng “thông báo ứng dụng Mobiwork” đang bị tắt thông báo trên mobile.

Khắc phục: Bạn vào cài đặt của mobile > cài đặt ứng dụng > chọn đến Mobiwork > trong phần Thông tin ứng dụng, tìm thuộc tính Thông báo ứng dụng – Bật lên hoặc Cho phép thông báo.

Bạn đã tìm thấy câu trả lời chưa?